Privacyverklaring

Privacyverklaring Yogaschool Andante

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogaschool Andante verwerkt gegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Yogaschool Andante en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt.  Yogaschool Andante besluit echter niets op basis van louter geautomatiseerde aanmeldingen. Te allen tijde zullen we vooraf persoonlijk contact met u opnemen.
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– IP-adres


Communicatie

Yogaschool Andante gebruikt e-mail (outlook) om met u te communiceren. Hierin wordt automatisch uw e-mailadressen opgenomen die wij veilig beheren en louter functioneel gebruiken als Yogaschool Andante voor haar leden, gebruiken. Wij communiceren ook met u via WhatsApp nadat u uw mobiele  telefoonnummer aan ons heeft gegeven. Mailchimp wordt af en toe gebruikt om een nieuwsbrief te versturen. In elke nieuwsbrief is het mogelijk om uit te schrijven. De naamgegevens en mailadressen worden dan automatisch uit het bestand verwijderd.

Tenslotte zijn tevens actief op facebook via www.facebook.com/yogaschoolandante.

 

Waarom heeft Yogaschool Andante deze gegevens nodig?

 

Yogaschool Andante verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of wanneer een les niet doorgaat en/of om u schriftelijk (digitaal en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Yogaschool Andante uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van uw lidmaatschap door het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst bestaande uit dienstverlening en producten.​

 

Verwerking van bijzondere gegevens (gezondheidsgegevens)

 

Gegevens betreffende de gezondheid worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. De verwerking geschiedt door Yogaschool Andante in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van Yogaschool Andante noodzakelijk is.
b. Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van betrokkene.

 

Hoe lang bewaart Yogaschool Andante uw gegevens?

 

Yogaschool Andante bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard nadat u uw lidmaatschap heeft beëindigd.

 

Uw persoonsgegevens delen met derden

 

Yogaschool Andante deelt uw gegevens niet met anderen. Wij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is, en alleen met uw toestemming, louter voor uitvoering van onze overeenkomst van lidmaatschap met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.​

 

Cookies op www.yogaschoolandante.nl

 

Onze beveiligde website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Wij verzamelen deze gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yogaschoolandante.nl.  Wij zullen u zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.​

 

Beveiligen van uw gegevens

 

Yogaschool Andante neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is goed beveiligd en maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De persoonlijke laptop van beheerder/eigenaar Monique de Vries van Yogaschool Andante wordt beschermd middels een wachtwoord dat alleen bekend is bij Monique de Vries.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Yogaschool Andante verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Yogaschool Andante op via info@yogaschoolandante.nl 
www.yogaschoolandante.nl is een website van Yogaschool Andante​

 

Hoe zijn we bereikbaar?

 

  • Yogaschool Andante is als volgt te bereiken:
  • Postadres: Baron 2 8448 NK Heerenveen
  • Vestigingsadres: Leeuwarderstraatweg 52 8441 PG Heerenveen
  • Inschrijvingsnummer KVK: 60625287
  • Telefoon: 06 42 23 24 37
  • E-mailadres: info@yogaschoolandante.nl