Mijnyogajuf.nl


Hieronder vind je een overzicht van de online yogalessen die we op dit moment al gemaakt hebben. 

Interesse in de lessen van mijnyogajuf.nl?

Indien je geinteresseerd bent in de online yogalessen kunt u zich hieronder aanmelden. 

Gratis previews

12 gratis korte proeflessen

Hatha yoga

thema de 5 Vayu (ademwerk)

thema lessen 

thema Sukha (rust, comfortabel, ontspannen)

thema het onderhouden van de brug (van denkende geest naar de open mind)

thema chakra's (energiewerk)

Yin yoga

thema de 5 Vayu (ademwerk)

thema lessen

thema Sukha (rust, comfortabel, ontspannen)

thema de brug naar de spirituele geest (van denkende geest naar de open mind)

Ashtanga yoga

introductie lessen ashtanga yoga (basislessen)

ashtanga thema lessen (verdieping)

thema de 5 Vayu (ademwwerk)

thema Sukha (rust, comfortabel, ontspannen)

Zhineng Qigong

9 kortere en langere lessen die een goede indruk geven van een basis cursus Zhineng Qigong.

Do in

9 lessen die samen alle theorie en oefeningen behandelen voor een volledige cursus. 

Methode voor lichaamsontlading

6 lessen die samen alle theorie en oefeningen behandelen van de volledige cursus.

 

 

Hatha yoga

 

Zhineng Qigong

Do-in

 

Ashtanga

 

 

 

 

Yin

 

 

 

 

 

 

Methode lichaamsontlading

 

Bij opgave/aanvraag van online yogalessen, is het van belang melding te maken van eventuele medische informatie zoals bijvoorbeeld lichamelijke- en of psychische klachten. Een online yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Yogaschool Andante overwegen levering te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de cursist door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de cursist.Yogaschool Andante  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de gebruiker n.a.v.  het gebruik van de online yogalessen.