Algemene voorwaarden

Algemene ledenvoorwaarden Yogaschool Andante

Ervaring met yoga is niet vereist

 

Yogamatten zijn aanwezig voor de proefles. Bij Yogaschool Andante zijn ook dekens, kussens, blokken, yogariemen, yoga kussens en bankjes aanwezig. Voor Hatha yoga draag je kleding waar je makkelijk in kunt bewegen, liefst laagjes dragen zodat je wat uit of aan kunt doen, neem altijd een paar warme sokken mee en eventueel een eigen dekentje. Voor de Asthanga Yoga is het handig om wat sportiever gekleed te gaan, tevens werken we dan op blote voeten voor extra grip en betere aarding. Drink voldoende water voor en na de les, tijdens de les wordt er liever niet gedronken. Er is altijd water en warme thee aanwezig. Als je voor het eerst (weer) yoga doet dan is dat altijd even wennen, de eerste paar lessen kan er zelfs weerstand ervaren worden. Mogelijk krijg je last van hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid. Zo werkt dat als je een patroon doorbreekt, je ervaart dan vaak verzet en spanning. Het verdwijnt als je de tijd neemt. Meld in een vroeg stadium als je zwanger bent, in dit stadium houden we graag rekening met moeder en kind bij het uitvoeren van de houdingen.

 

Betalingen graag overmaken op rekeningnummer: IBAN NL 11 RABO 0180 780 697, o.v.v. uw naam en keuze lesblok en lesmoment t.a.v. Yogaschool Andante. Indien gewenst kan er een factuur of betaalverzoek gestuurd worden per app of mail. 

 

Strippenkaart graag altijd betalen alvorens deelname aan de lessen. Een strippenkaart kost €110,00 en is voor 10 lessen (en daarbij een gratis inhaalles aan het einde van de reeks. Sommige blokken / strippenkaarten zijn iets goedkoper omdat er dan maar 9 lessen zijn (en daarbij een gratis inhaalles aan het einde van de reeks). Een losse les kost €13,00.

 

Na aanmelden via de website kunt u overgaan tot betaling. Heb je les en kun je een keer niet dan ben je vrij om in te halen tijdens de inhaalles aan het einde van de reeks. Incidenteel en in overleg met de docent per app of mail kun je in de betreffende week wisselen van les moment. Degene die ingeschreven staan voor een les hebben natuurlijk altijd voorrang. Maximum is er plek voor 12 personen per les. We reserveren plekken voor maximaal 10 personen en houden daarmee een kleine slag om de arm. 

 

1 Algemene voorwaarden Yogaschool Andante

 

1.1 Deelnemer oefent op eigen risico
1.2 Yogaschool Andante is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch van lichamelijk letsel.
1.3 Deelnemer is verplicht om lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent.

 

2 Lidmaatschap en betaling

 

2.1 Cursusgeld dient vooraf te worden betaald. 
2.2 Lidmaatschap is niet overdraagbaar.
2.3 Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Het wordt zeer op prijs gesteld indien bij verhindering melding wordt gemaakt, een les kan worden ingehaald tijdens de inhaalles aan het einde van de reeks of op een andere lesmoment (alleen en incidenteel in overleg met de docent).

 

3 Opzegging

 

3.1 Er is geen opzegging nodig. de aanmelding eindigt aan het einde van het lesblok automatisch.
3.2 De strippenkaart tijdelijk stopzetten voor een bepaalde tijd van het jaar is helaas niet toegestaan. 

 

4. Feest- en vakantiedagen en annulering van de lessen.

 

4.1 Yogaschool Andante is gesloten op alle feestdagen en nationale vrije dagen.
4.2 In overleg zijn er tijdens de zomervakantie aangepaste lesmogelijkheden, de school is in het midden van de zomervakantie 3 weken gesloten.
4.3 Indien in geval van ziekte de lessen niet door kunnen gaan, ontvangt U ’s morgens voor negen uur bericht per app of mail.